MUTIARA KATA

"Dunia pergi sambil berpaling, dan akhirat datang sambil mengadap. Setiap satu dari keduanya mempunyai anak. Jadilah engkau anak akhirat, dan jangan menjadi salah satu anak dunia. Sebab, hari ini adalah hari untuk beramal; tidak ada hisab (perhitungan amal di akhirat). Sedangkan hari esok adalah hisab; tidak ada hari untuk beramal."


"Ilmu umpama hujan, yang tidak memberikan manfaat kecuali bagi tanah yang subur dan suci. Begitulah juga ilmu tidak memberi manfaat kecuali bagi jiwa yang suci, hati yang sedar dan naluri yang peka."

FIKRAH ISLAM

21 November 2012

5.9 AL-BAQARAH (SAPI BETINA) - Bahagian 3


Juzuk 3 (ayat 253 – 286 )

Masih lagi berkisar kepada persediaan untuk memikul tugas umat Islam sebagai seorang khalifah.

“Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain (dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu). Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya dan ditinggikanNya (pangkat) sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan dan Kami berikan Nabi Isa Ibni Mariam beberapa keterangan kebenaran (mukjizat), serta Kami kuatkan dia dengan Rohulqudus (Jibril) dan sekiranya Allah menghendaki nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada Rasul-rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan (yang dibawa oleh Rasul mereka). Tetapi mereka bertelingkah, maka timbullah di antara mereka: Orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan kalaulah Allah menghendaki tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan; tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakiNya.(253)” QS al-Baqarah:253

Ayat ini terdapat perhubungan penceritaan mengenai rasul-rasul dan pengikut-pengikutnya diakhir juzuk 2. Masing-masing rasul mempunyai kelebihan masing-masing mengikut keperluan  dan Allah swt berupaya berbuat apa sahaja yang dikehendaki-Nya.

Kemudian disebabkan perselisihan dan peperangan yang berlaku, Allah swt menekankan kepentingan pengorbanan iaitu menginfakkan harta benda yang dimiliki kepada jalan Fi Sabilillah sebelum ianya terlambat.

“ Wahai orang-orang yang beriman! Sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kamu, sebelum tibanya hari (kiamat) yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman (yang memberi manfaat), serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. (254)” QS al-Baqarah:254

Ayat Kursi

Sungguh cantik susunan ayat al-Qur’an. Selepas mendengar penerangan sikap yang perlu dipupuk, arahan-arahan yang perlu diikuti dan contoh-contoh kehidupan umat terdahulu secara ‘live’, muncul pula ayat 255 dengan jelas memaparkan siapakah Allah swt yang mengutarakan semua ini untuk diikuti.

“Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya. Yang Mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya). (255)” QS al-Baqarah:255

Ayat ini adalah ayat aqidah/Tauhid. Ia memberi kefahaman berkenaan;

·         Wahdaniyah Allah swt
·         Hayat-Nya
·         Semua perkara tertakluk kepada kehendak-Nya
·         Ilmu yang dimiliki
·         Penguasaan dan pemeliharaan-Nya
·         Syafa’at hanya seizin-Nya

Kefahaman ini adalah kefahaman asas yang mesti difahami oleh setiap Muslim. Selepas daripada kefahaman ini, Allah swt mengutarakan satu persoalan;

“ Tidak ada paksaan dalam agama (Islam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (256)” QS al-Baqarah:256

Allah swt tidak memaksa untuk mentaati-Nya, namun telah jelas yang mana satu jalan yang benar dan yang mana satu jalan yang sesat. Manusia bebas membuat pilihan. Tetapi ingat! Allah swt memberi jaminan bahawa Dia hanya melindungi dan membantu orang-orang yang beriman. Yakni orang-orang yang meyakini apa yang dinyatakan di dalam ayat Kursi di atas. Allah swt berfirman;

“Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman) dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah Taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapan (kufur). Mereka itulah ahli Neraka, mereka kekal di dalamnya. (257)” QS al-Baqarah:257

Kemudian Allah swt memberi 3 kisah sebagai pengukuhan terhadap penegasan-Nya bahawa Dia berkuasa menghidupkan dan mematikan. Kisah tersebut ialah;

·         Kisah Nabi Ibrahim a.s dengan Raja Namrud (ayat 258)
·         Kisah ‘Uzair (ayat 259)
·         Kisah Nabi Ibrahim a.s memohon diperlihatkan bagaimana Allah swt menghidupkan orang mati (ayat 260)
Selepas mendapat keyakinan terhadap Allah swt, Dia mensyari’atkan sistem kewangan dalam Islam yang lebih menjurus kepada konsep takaful;

1.    Riba dilarang kerana menghancurkan masyarakat.
Larangan keras melaksanakan riba:
“Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Dia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. (276)”
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. (278) Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuilah kamu: Akan adanya peperangan dari Allah dan RasulNya, (akibatnya kamu tidak menemui selamat) dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. (279)”

Pengistiharan perang dari Allah swt dan Rasul-Nya terhadap masyarakat yang mengamalkan riba. Sistem riba telah melahirkan masyarakat yang tidak tenteram dan hidup dalam keadaan yang terumbang-ambing kerana berlaku penindasan manusia dengan kejam.

2.    Kaedah bermu’amalah:
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau dia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil (benar) dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, samada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (282)”

Hukum ini adalah bersangkutan dengan hutang piutang, perniagaan tunai dan gadaian yang bersih daripada riba. Inilah kehalusan dan ketelitian dalam undang-undang agama Islam supaya setiap hati menjadi tenteram. Semua ini melibatkan sifat taqwa di dalam diri seseorang manusia.

Penutup juzuk 3

Allah swt mengakhiri juzuk 3 dengan dua doa;

“Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah dan Malaikat-malaikatNya dan Kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata:) Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami dan kepadaMu jualah tempat kembali. (285)” QS al-Baqarah:285

Slogan orang Islam ialah: “Kami dengar dan kami taat”
Slogan Bani Israil ialah: “Kami dengar tetapi tidak mentaatinya.”

“Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. (286)” QS al-Baqarah:286

Sesungguhnya manusia itu lemah dan sering membuat kesilapan. Oleh itu, untuk memegang amanah yang besar ini(khalifah), ia memerlukan pertolongan, perlindungan, kemaafan dan rahmat Allah swt. Allah swt pasti akan memakbulkan doa orang-orang Mukmin yang sejati.

Wallahu’alam
Tiada ulasan:

Catat Ulasan